Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPOLIITIKA TINGIMUSED

 1. Privaatsuspoliitika eesmärk
  1.1. Käesoleva privaatsuspoliitika tingimuste eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.
  1.2. Privaatsuspoliitika tingimused kehtivad Espak Gruppi kuuluva konkreetse kaupluse ja kliendi vahelise suhte kohta. Samuti AS Espak kodulehe (www.espak.ee) ja teiste AS-i Espak poolt hallatavate veebilehtede (edaspidi veebileht) kohta.
  1.3. Espak Grupp kinnitab, et lähtub kliendi isikuandmete töötlemisel seaduslikkuse, õigluse ja
  läbipaistvuse; eesmärgi piirangu ja minimaalsuse; usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse; õigsuse ja säilitamispiirangu põhimõtetest.
  1.4. Espak kinnitab, et teeb endast oleneva, et isikuandmete turvalisus ja konfidentsiaalsus oleks tagatud ning võtab tarvitusele kõik meetmete nende andmete nõuetekohaseks säilitamiseks.
  1.5. Veebilehe kasutamisega (sh uudiskirjaga liitumisel või püsikliendi taotluse esitamisel) kinnitab klient oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega.
 2. Isikuandmete töötleja
  2.1. Isikuandmete töötlejaks kliendikaardi sõlmimisel on Espak Gruppi kuuluv kauplus, kus eraklient kliendikaarti taotleb või on taotlenud.
  2.2. AS-i Espak poolt hallatavatel veebilehtedel on isikuandmete töötlejaks AS Espak (rg- kood: 10077564, aadress: Viadukti tn 42, Tallinn 11313, e-post: info@espak.ee , tel: 651 2302).
  2.3. Käesolevates tingimustes nimetatakse Espak Grupi kauplust ja veebilehe haldajat (AS-i Espak) koos „Espak“.
 3. Isikuandmete õiguslik alus ja töötlemise eesmärk
  3.1. Isikuandmed on andmed, mida Espak kogub eesmärgiga kliendiga sõlmitava/ sõlmitud lepingu täitmiseks/ täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks ja kliendi nõusolekul uudiskirjade edastamiseks kliendile.
  3.2. Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
  3.2.1. Kliendi poolt veebilehel kliendikaarti taotlemisel andmete esitamisel;
  3.2.2. Kliendi poolt kaupluses kliendikaarti taotlemisel;
  3.2.3. Ostu või tellimuse sooritamisel kaupluses või e- poes või e- tellimuskeskkonnas.
  3.3. Espak töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
  3.3.1. Müügitehingu või teenuse osutamise sõlmimisel (sh tellimused);
  3.3.2. Kliendiga kontakteerumine;
  3.3.3. Kliendisuhte haldamine;
  3.3.4. Kauba kätte toimetamine;
  3.3.5. Teeninduse parendamine;
  3.3.6. Selgesõnalise nõusoleku olemasolul pakkumiste edastamine (sh uudiskirjad).
 4. Töödeldavad isikuandmed
  4.1. Isikuandmetena käsitletakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Espaki poolt töödeldavateks isikuandmeteks on:
  4.1.1. Ees- ja perekonnanimi;
  4.1.2. Telefoninumber;
  4.1.3. E-posti aadress;
  4.1.4. Postiaadress (vastavalt vajadusele);
  4.1.5. Sünniaeg või Isikukood (vastavalt vajadusele);
 5. Kliendi õigused
  5.1. Kliendi õigused Espaki suhtes seoses isikuandmetega on:
  5.1.1. Taotleda juurdepääsu enda isikuandmetele;
  5.1.2. Taotleda enda isikuandmete parandamist;
  5.1.3. Taotleda enda isikuandmete piiramist;
  5.1.4. Taotleda enda isikuandmete kustutamist;
  5.1.5. Taotleda enda isikuandmete ülekandmist;
  5.1.6. Võtta tagasi varasemalt antud oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui see on põhjendatud;
  5.1.7. Esitada kaebus andmekaitse järelevalve asutusele (Andmekaitse Inspektsioon, www.aki.ee , info@aki.ee ).
 6. Isikustamata andmete kogumine (koondandmed) ja kasutamine
  6.1. Espak kogub vastavalt vajadusele isikustamata andmeid, mille eesmärgiks on parendada Espaki poolt klientidele kaupade/ teenuste pakkumist.
 7. Uudiskirjade ja pakkumiste esitamine
  7.1. Espak edastab kliendile Espaki poolt müüdavate toodete ja teenustega seonduvalt uudiskirju, kampaania- ja sooduspakkumisi üksnes juhul, kui klient on selleks selgesõnalise nõusoleku andnud (nõusolekuks loetakse ka kliendi liitumist uudiskirjaga ja aktiivselt linnukese lisamisega nõusoleku kasti või eraldi kirjalikku sooviavaldust).
  7.2. Kliendil on õigus nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta (uudiskirjast loobudes või sellekohase avalduse esitamisega Espakile).
 8. Turvalisus
  9.1. Espak rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised jm meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
  9.2. Espak kinnitab, et ei edasta klientide isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma kliendi eelneva nõusolekuta, v.a kui andmete esitamise kohustus tuleneb kliendile müügitehingu täitmise vajadusest (nt aadressi kullerile esitamine) või õigusaktides sätestatust.
 9. Privaatsuspoliitika tingimuste muudatused
  10.1. Espak jätab endale õiguse muuta privaatsuspoliitikat, avaldades muudatused Espaki veebilehel.
  10.2. Espak kinnitab, et kui muudatus peaks mõjutama kliendi õigusi, siis Espak informeerib antud muudatusest klienti ning kliendil on õigus otsustada, kas annab muudatustele nõusoleku või loobub teenuse kasutamsest.
 10. Isikuandmete töötlemisega seonduvad kontaktandmed
  11.1. Privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste korral palume kontakteeruda lähima Espaki kauplusega või info@espak.ee või tel: 651 2302 (või saates kiri aadressile: AS Espak, Viadukti tn 42, Tallinn 11313).
  11.2. Isikuandmete töötlemisega teemaga seoses soovitame tutvuda ka Andmekaitse Inspektsiooni kodulehega (www.aki.ee).